Info

Contactgegevens:

Groepspraktijk Diemen
Hartveldseweg 42
1111 BH Diemen
020 – 699 10 65
info@groepspraktijkdiemen.nl  (niet voor het verzetten en/of annuleren van afspraken)

Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van  08.15 – 12.00  en van  13.00 – 16.45.

 

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen, ’s avonds na 17.00 uur en in het weekend, die niet tot de volgende dag kunnen wachten kunt u bellen met:
Tandarts Spoedpraktijk OLVG Oost: 0900 – 8602

 

Locatie praktijk:


Grotere kaart weergeven

Openbaar vervoer naar de praktijk:

Lijn 19 rijdt vanaf Diemen Sniep naar Station Sloterdijk en vice versa. Reist u vanaf het CS Amsterdam, neemt u dan de metro naar halte Weesperplein en vanaf daar tram 19 naar Diemen (halte Arent Krijtstraat uitstappen en 1 minuut lopen).

U kunt ook de trein nemen naar Station Diemen en dan 15 minuten lopen, of bus 44 nemen (richting Station Bijlmer Arena, halte Beukenhorst uitstappen en 5 minuten lopen)

Met de eigen auto:

Parkeren rondom de praktijk is overal gratis met een blauwe schijf : u kunt dan 2 uur parkeren.

 

VANAF MEDIO FEBRUARI 2020 WORDT DE HARTVELDSEWEG GERENOVEERD. HOUDT U REKENING MET EXTRA REISTIJD ALS U MET HET OV / AUTO KOMT. DE PRAKTIJK BLIJFT MET DE FIETS / LOPEND MAKKELIJK BEREIKBAAR.

 

Toegankelijkheid van de praktijk:

Voor de minder valide medemens is de praktijk helaas niet zo toegankelijk (trap).

 

 

 

Privacy statement Groepspraktijk Diemen

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Groepspraktijk Diemen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

-het aanmaken van een behandeldossier om u in onze praktijk in te schrijven

-het bijhouden van uw behandeldossier

-het inplannen van een afspraak

-het uitvoeren van een behandeling

-het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren

-het versturen van afspraakherinneringen per e-mail

-het versturen van facturen en/of betalingsherinneringen (per post en/of per e-mail)

-het verbeteren van onze dienstverlening

-het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy-verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.  Ons pand is elektronisch beveiligd en uw behandeldossiers zijn elektronisch beveiligd.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@groepspraktijkdiemen.nlof door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor altijd contact met ons opnemen.