Privacy en geheimhoudingsplicht

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de behandelaar en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan dient u persoonlijk contact met ons op te nemen en toestemming te geven voor het versturen van uw dossier.

Zorgmail

Om persoonsgegevens veilig te kunnen versturen per e-mail maken wij gebruik van Zorgmail. Zorgmail verzorgt een veilige gegevensoverdracht waarbij de gegevens altijd versleuteld zijn, in tegenstelling tot reguliere e-mail die onveilig kan zijn.

Privacystatement

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Groepspraktijk Diemen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Lees hier het volledige statement.