U bent ontevreden, wat nu?

Vanzelfsprekend doen alle medewerkers van Groepspraktijk Diemen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We gaan er niet van uit, maar het kan voorkomen dat u ondanks deze inspanningen niet tevreden bent over de bejegening, uw behandeling of de rekening. Blijft u hier niet mee zitten, maar laat van u horen.

Vraag om een verhelderend gesprek met uw behandelaar!

Meestal lost een gesprek al veel op. Door uw onvrede met de behandelaar te bespreken geeft u hem of haar de mogelijkheid om de behandeling en gang van zaken aan u uit te leggen en kunnen we bespreken hoe wij samen uw klacht het beste kunnen oplossen.

Wacht niet tot uw volgende afspraak maar neemt u direct contact op met onze praktijk via de receptie met de vraag of u over uw klacht teruggebeld kunt worden, of vraag onze receptioniste om een klachtenformulier. Samen zullen wij ons sterk maken voor een goede oplossing.

Maar wat als we er samen niet uitkomen?

Wij zullen er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen, maar stel dat we er samen onverhoopt toch niet uit komen dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Contactgegevens van het TIP vindt u op de website allesoverhetgebit.nl.

Als dat geen bevredigende uitkomst biedt dan kunt u zich eventueel nog wenden tot de volgende klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten:

Klachtenregeling KNMT

Contact

Vragen, opmerkingen, complimenten, klachten of suggesties voor verbetering? Laat het ons weten! Met uw ervaringen kunnen we onze behandelingen, zorg en service immers nog verder verbeteren.

020 – 699 10 65
 info@groepspraktijkdiemen.nl